Parasport24 pomáha nájsť východiská z diskriminácie

Tlačová správa

Len málokto si vie predstaviť, aké ťažké je byť človekom so znevýhodnením, alebo žiť v blízkosti ľudí s akoukoľvek formou znevýhodnenia.  Každodenné prekonávanie desiatok neviditeľných bariér. Nielen fyzických, ako sú schody, či úzke priestory, ale hlavne tých v myslení iných ľudí. „Takéto dieťa sme tu ešte nemali, môže si tu ublížiť a neviem, či by si našlo kamarátov.“ počúvajú rodičia. Alebo: „Nevieme, čo by sme dali takému zamestnancovi robiť…“

Pritom – málokedy si uvedomujeme, že diskriminácia sa netýka len zdravotného znevýhodnenia. V našej spoločnosti sa s rôznymi ľuďmi zaobchádza nerovnako, znevýhodňujúco. Znevýhodnené sú ženy, ktoré nedostanú za rovnakú prácu toľko peňazí ako muži. Ľudia, ktorých vylučujeme na okraj kvôli inej farbe pleti. Starší ľudia. Chudobní. Ani nevieme, koľkokrát nevedomky svojim prístupom tlačíme určitú skupinu na okraj, alebo sme sami diskriminovaní.

Niekedy je diskriminácia surová, inokedy láskavá, skrytá. Nemala by byť žiadna.

Psychológ Ivan Moravčík o tom hovorí: „Už dieťa, ktoré je zdravotne znevýhodnené alebo len „iné“ vníma svoju nízku mieru socializácie a vylúčenia z kolektívu, pokiaľ mu nie je umožnené navštevovať kvôli svojmu hendikepu bežnú školu či škôlku. Stáva sa tak aj dôsledkom dysfunkčného systému vzdelávania v súvislosti s inklúziou vo vzdelávaní. Dieťa môže byť týmto dlhodobo frustrované.“

Preto občianske združenie Parasport24 od 1. 12. 2020 realizuje projekt Prevencia diskriminácie zdravotne znevýhodnených osôb na Slovensku – #StopDiskriminácii. V rámci série vzdelávacích aktivít poskytne teoretické i praktické poznatky v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie. Interaktívne prednášky sú určené pre žiakov a študentov, pedagógov, rodičov detí so znevýhodnením a deti samotné, terénnych pracovníkov a lokálnych lídrov v oblasti sociálnej pomoci.

Sociálna poradkyňa Ida Želinská o tom hovorí: „Niekedy ľudia robia zlé veci zo zvyku: a stačí, aby sa im nastavilo zrkadlo a aby videli benefity v tom, keď sa začnú voči znevýhodneným ľuďom správať iným spôsobom – férovejším… a všade okolo seba skúsia nastaviť tento typ správania ako normu. Stačí nesklopiť zrak, keď niekto vedľa mňa nemá rovnaké šance.“

Projekt štartuje napriek epidemiologickým opatreniam v podobe prednášok a seminárov v dištančnej forme – online. Viac informácií o projekte získate na stránke www.stopdiskriminacii.sk, kde sa nachádza jednoduchý prihlasovací formulár, prostredníctvom ktorého sa môžu bezplatne zúčastniť vzdelávacích aktivít všetci tí, ktorí sa chcú o diskriminácii, a o tom, ako ju riešiť, dozvedieť viac – bez akýchkoľvek bariér.

Sociálna psychologička Vlasta Paholíková dodáva: „Diskriminačné správanie tu bude ešte mnoho generácií, otázne je, akým spôsobom budeme toto konanie eliminovať v súvislosti s ekonomickými, kultúrnymi a morálnymi zásadami, ktorými sa budeme chcieť riadiť tak, aby naša spoločnosť prosperovala z rozmanitosti.“

StopDiskriminácii je vzdelávací program v gescii Implementačnej agentúry (IA MPSVR SR), ktorá je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V programovom období 2014-2020 plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre OP Ľudské zdroje (OP ĽZ) a zabezpečuje  implementáciu formou dopytovo orientovaných projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu. Hlavným poslaním je úspešná a efektívna implementácia projektov zameraných na pomoc pri začlenení sociálne slabších do spoločnosti a zvyšovanie zamestnanosti. Občianske združenie PARASPORT24 vzniklo v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu ľudí s hendikepom, ktorí ako jednotlivci majú obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj. Všetky informácie o vzdelávaní, kultúrnych a športových akciách nájdete aj na stránke www.parasport24.com.

Parasport24, o. z.

Miroslav Buľovský

+421 944 520 048

info@stopdiskriminacii.skvzdelavanieps24@gmail.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *