Ľudia

Mgr. Ivan Moravčík

Absolvoval 5 ročné jednoobodové štúdium psychológie na FF UP v Olomouci. Od roku 2010 pracuje v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline ako psychológ, aktuálne na pozícii riaditeľa. Venuje sa nielen diagnostike, poradenstvu a prevencii zameranej na detskú a adolescentnú populáciu, ale zaoberá sa taktiež aj problematikou diskriminácie a extrémizmu. Pôsobí ako lektor pre organizácie vo verejnej a štátnej správe aj súkromnom sektore.

PhDr. Ida Želinská

je sociálna poradkyňa a analytička. Vyštudovala Katedru sociálnej práce Univerzity Komenského. Spolupracovala na vytvorení projektov ako boli Pentagon – chodbová škôlka, či poradne ŽENY ŽENÁM. Podieľala sa na koncepte vytvorenia systému profesionálnych rodín v detskom domove POHODA. Vo vlastnej organizácii iné ako čierno-biele riešenia sa zaoberá tým, ako fungujú systémy sociálnej pomoci pre zraniteľných ľudí. 

Mgr. Vlasta Paholíková, PhD.

je sociálna psychologička, doktorandské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte a úspešne ukončila na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Má za sebou rôzne formy experienciálneho učenia, pôsobila tiež ako dobrovoľníčka v Tanzánii v organizácii pre deti a mladých dospelých s intelektuálnym znevýhodnením. Výskumne spolupracuje s Centrom Memory, kde prostredníctvom kvalitatívnych metód skúma sociálne reprezentácie demencie na Slovensku. Venuje sa tiež témam medziskupinových vzťahov, empatii, stigme, dehumanizácii a diskriminácii.