Program II

2.1 Vzdelávanie žiakov základných škôl v oblasti prevencie diskriminácie

Vzdelávacie aktivity určené pre žiakov základných škôl I. a II. stupňa ponúkajú mladým ľuďom jednoduchou formou spoznávať problematiku rovnosti práv a znižovania miery nerovnoprávnosti či znevýhodňovania. Prostredníctvom hry a oboznamovania s rôznymi príkladmi dobrej praxe v tejto oblasti sa žiakom otvára možnosť zvyšovania miery citlivosti na diskriminačné konanie v ich bezprostrednom aj širšom okolí. Vzdelávacia aktivita sa skladá z informačnej časti, praktických cvičení a diskusie.

Dĺžka vzdelávacej aktivity: 60 – 180 min.

ZŠ Maxima Gorkého, Trnava

ZŠ Maxima Gorkého, Trnava
ZŠ Maxima Gorkého, Trnava
2.2 Vzdelávanie študentov stredných škôl v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
Vzdelávacie aktivity určené pre študentov stredných škôl ponúkajú mladým ľuďom možnosť spoznávať problematiku rovnosti práv a znižovania miery nerovnoprávnosti či znevýhodňovania. Prostredníctvom hry a oboznamovania s rôznymi príkladmi dobrej praxe v tejto oblasti sa žiakom otvára možnosť zvyšovať mieru citlivosti na diskriminačné konanie v ich bezprostrednom okolí aj spoločnosti. Vzdelávacia aktivita sa skladá z informačnej časti, praktických cvičení a diskusie. 
Dĺžka vzdelávacej aktivity: 60 – 180 min.    
Cirkevné gymnázium, Snina
Cirkevné gymnázium, Snina
2.3 Vzdelávanie vysokoškolských študentov v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
Odborné prednášky určené pre študentov vysokých škôl sú zamerané na doplnenie odborného vzdelania v oblasti sociálnej práce, poradenstva, sociálnej psychológie. Odborný seminár je určený na zvyšovanie kvality teoretických a praktických zručností v sociálnych službách. 
Dĺžka vzdelávacej aktivity: 4 – 6 hodín.
Prednášky realizujeme v prípade záujmu aj v dištančnej forme.