Vzdelávacie programy

Program I

Bariéry sú všade okolo nás. Vidíme ich, keď nám hovoríte, že vaše deti nechcú prijať do „normálnej“ škôlky alebo školy na vašej ulici a musíte s nimi cestovať často niekoľko desiatok kilometrov. Aj vtedy, keď nám píšete, ako ste neuspeli so žiadosťou o sociálnu pomoc, o dávky a služby a ako sa neviete dostať k správnym informáciám. A tak sme sa rozhodli, že budeme o tom hovoriť nahlas. Spolu s vami o tom, ako sa nenechať diskriminovať.

Kontakt: info@stopdiskriminacii.sk

Aktivity je možné sa zúčastniť prostredníctvom prihlášky, ktorú nájdete tu.

Program II

S diskrimináciou sa stretávame napriek tomu, že je v našej spoločnosti mnohými z nás neakceptovateľná. Ako sa voči nej vymedzíme, je ovplyvnené mnohými faktormi. Vzdelávanie v súvislosti s elimináciou akejkoľvek formy diskriminácie, bohužiaľ, neposkytujú inštitúcie, ktorých prevádzka je hradená z verejných zdrojov. Občianske združenie Parasport24 prostredníctvom projektu Prevencia diskriminácie zdravotne znevýhodnených osôb na Slovensku hradeného z fondov EÚ reaguje na aktuálnu situáciu v spoločnosti a prináša sériu vzdelávaní pre odbornú i laickú verejnosť v oblasti diskriminácie u osôb so zdravotným znevýhodnením. 

Séria prednášok a workshopov je zameraná na žiakov predškolských zariadení, základných a stredných škôl, študentov vysokých škôl, prípadne všetkých, ktorí prejavia o danú tému záujem.

Program prebieha pod vedením Mgr. Ivana Moravčíka.

Kontakt: info@stopdiskriminacii.sk

Aktivity je možné sa zúčastniť prostredníctvom prihlášky, ktorú nájdete tu.

Program III

Vzdelávanie v danej oblasti je určené pre odbornú verejnosť, a to najmä na zamestnancov štátnej a verejnej správy, komunitných pracovníkov, pedagógov, psychológov a sociálnych pracovníkov, ktorí sa stretávajú prostredníctvom svojej profesie s osobami so zdravotným znevýhodnením.

Veríme, že spoločným úsilím prispejeme k tomu, aby spoločnosť bola nielen tolerantná k osobám so zdravotným znevýhodnením, ale aj iniciatívne vytvárala čo najlepšie podmienky na ich integráciu do spoločnosti.

Cyklus vzdelávacích programov pre pomáhajúce profesie.

Program prebieha pod vedením Mgr. Ivana Moravčíka.

Kontakt: info@stopdiskriminacii.sk

Aktivity je možné sa zúčastniť prostredníctvom prihlasovacie formulára, ktorý nájde tu.