Kontakty

Parasport24, o.z. 

Dulice 189,
Belá 03811,
Slovenská republika
zdravotne znevýhodnení ľudia, obete domáceho násilia

Poradenstvo sociálne aj psychologické, finančná pomoc

Tel: +421 944 520 048

e-mail: parasport24@gmail.com

web: www.parasport24.com

 

Projekt #StopDiskriminacii

zdravotne znevýhodnení ľudia, obete domáceho násilia, zraniteľné skupiny, menšiny

Poradenstvo sociálne aj psychologické, finančná pomoc

Tel: +421 917 814 875

e-mail: info@stopdiskriminacii.sk

vzdelavanieps24@gmail.com

web: www.stopdiskriminacii.sk

www.esf.gov.sk     www.employement.gov.sk      www.ludskezdroje.gov.sk