O nás

 

 

Projekt Prevencia diskriminácie zdravotne znevýhodnených osôb na Slovensku s pracovným názvom #stopdiskriminácii nadväzuje na činnosť spojenú s poskytovaním sociálnych služieb a pomoci znevýhodneným skupinám obyvateľstva na Slovensku, ktoré od roku 2005 v rámci svojich aktivít realizuje občianske združenie Parasport24. Základnou náplňou projektu je zvyšovanie sociálnej kohézie prostredníctvom modulových vzdelávacích programov, vychádzajúcich z inkluzívnych vzdelávacích metód a experienciálnych postupov.

Základná štruktúra: cieľová skupina a druh pomoci znevýhodneným skupinám obyvateľstva 

Cieľové skupiny

• Zdravotne znevýhodnený jednotlivci a skupiny osôb

• Športovci so zdravotným znevýhodnením

• Sociálne znevýhodnené rodiny a deti so zdravotným hendikepom

• Sociálne diskriminované menšiny

• Podpora krízových centier pre týrané ženy

• Vzdelávanie detí a mládeže v oblasti prevencie diskriminácie na školách

• Podpora krízových centier pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím

• Podpora profesionálov a organizácií zameraných na sociálnu pomoc a vzdelávanie

Druh pomoci

• Finančná pomoc

• Vecné dary – špecifické dary určené na riešenie konkrétnej núdzovej situácie recipienta, či skupiny ľudí

• Charitatívne akcie – benefičné aktivity kultúrneho charakteru; výnosy z podujatí sú použité formou bezúčelovej charitatívnej pomoci jednotlivcom, alebo skupinám obyvateľstva

• Vzdelávanie v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie znevýhodnených jednotlivcov a rôznych skupín obyvateľstva


• Participácia pri riešení sociálnych a vzdelávacích programov a projektov zameraných na rozvoj sociálnych služieb a zlepšovania pomocnej infraštruktúry pre ľudí s hendikepom a sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva 

Výber z realizovaných projektov o.z. Parasport24

Cez Slovensko na bicykli za 5 dní (2008 – 2019)

Charitatívna akcia na podporu športu ľudí s rôznym telesným postihnutím. Medzi stálych účastníkov z radov ľudí s hendikepom patrí skupina 25 podporovateľov akcie. Druhou skupinou stálych účastníkov sú spoločensky známe osobnosti. Hlavnou ideou podujatia je formát „Pošli to ďalej“, ktorý postupne rozširuje rady športovcov s hendikepom. Každý rok o. z. Parasport24 rozdá niekoľko hendbajkov (dodnes darovaných 14 hendbajkov) a zároveň rôzne vecné dary osobám s hendikepom, alebo sociálne slabým rodinám, či organizáciám, ktoré sa venujú pomoci najslabším. Hodnota podpory v priebehu všetkých ročníkov benefičného cyklistického maratónu dosiahla výšku približne 200.000,- Euro. Presný rozpis a finančné vyúčtovanie darov je súčasťou výročných správ a účtovných uzávierok, prístupných na webe občianskeho združenia. 

Hudba bez bariér (2015 – 2019)

Séria benefičných koncertov zameraná na osvetu v oblasti ľudí s telesným postihnutím. Počas štyroch ročníkov podujatie združuje a zároveň kultúrnou formou zviditeľňuje výrazné osobnosti a skupiny ľudí s hendikepom, ktorým sa podarilo úspešne sa začleniť do spoločnosti, a zároveň sa stať úspešnými vo svojej činnosti. V priebehu všetkých ročníkov navštívilo akciu cca 20.000 divákov. Doteraz boli odovzdané vecné dary vo výške cca 50.000,- Euro, bližšie informácie sú súčasťou výročných správ a účtovných uzávierok, prístupných na webe občianskeho združenia. 

Ako vnímať hendikep – Séria prednášok pre stredné školy (2013 – 2017)

Počas štyroch rokov o. z. Parasport24 organizovalo vzdelávací program zameraný na prevenciu diskriminácie, osvetu a vzdelávanie v oblasti spoločenského vnímania ľudí s rôznym druhom hendikepu. Séria prednášok bola určená pre študentov stredných škôl. Prednášky prebiehali formou tzv. živej knižnice. Lektori: Miroslav Buľovský, Marian Ligda, Aleš Rauš, Paulína Triščová,
Moderátori: Zuzana Vačková a Katarína Landlová 

Jednorazové aktivity o. z. Parasport24 

Umenie bez bariér

Projekt podporil umeleckú tvorbu Pavlíny Triščovej, maliarky s hendikepom. Parasport24 finančne s podporou Ministerstva kultúry podporil tvorbu nových diel, určených výhradne pre účely štyroch vernisáží, spojených s benefičnými dražbami obrazov maliarky. Vernisáže spojené s výstavou prebehli v Hainburgu, Bratislave, Trenčianskych Tepliciach a Košiciach. 

Bezpečný senior – projekt zameraný na prevenciu kriminality voči seniorom (2017)

Osvetový projekt zameraný na prevenciu kriminality, páchanej na senioroch. V rámci projektu vznikla séria krátkych hraných filmov, ktoré zrozumiteľnou formou informujú seniorské skupiny obyvateľstva o rôznych podobách kriminality páchanej na cieľovej skupine. Projekt bol podporený z verejných zdrojov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Séria vzdelávacích prednášok o vnímaní hendikepu – Inkluzívna talkshow (2018) 

Občianske združenie Parasport24 v spolupráci s o. z. Special Olympics a Olympijskym výborom v roku 2018 zorganizovalo vzdelávacie prednášky o možnostiach inklúzie v oblasti športu hendikepovaných ľudí.

Lektori: Eva Gažová, Miroslav Buľovský

Miesto realizácie: Bratislava, Košice, Trenčín, Trnava 

Večer bez bariér 

Novovznikajúci formát adventných koncertov, ktorý mal svoj prvý ročník v roku 2018. V rámci benefičného večera bola spustená verejná zbierka pre vybrané organizácie, ktoré sa venujú pomoci vylúčeným skupinám obyvateľstva na regionálnej úrovni. Koncert sa uskutočnil v Trenčianskych Tepliciach. 

Projekty s účasťou o. z. Parasport24 

Mikuláš pre deti s Luciou Hablovičovou

Lucia Hablovičová organizuje každoročne charitatívnu akciu pre deti zo sociálne slabších rodín. Občianske združenie Parasport24 je dlhoročným podporovateľom tohto podujatia.

http://parasport24.com/2018/12/06/mikulas-2018/ 

Detský tábor Štvorlístok

Občianske združenie dlhoročne spolupracuje s Patrikom Hermanom, hlavným organizátorom detského tábora pre deti zo sociálne slabých rodín, deti
s hendikepom, deti z rómskej menšiny, ale aj deti z normálnych rodín. Takýmto spôsobom sa prekonávajú bariéry vo vnímaní rôznych druhov znevýhodnení už u detí a mládeže.

http://parasport24.com/2018/07/12/podakovanie-od-patrika-hermana/ 

Sponzorské dary pre domovy sociálnych služieb v rôznej forme 

Vďaka spolupráci s rôznymi organizátormi kultúrnych podujatí o.z. Parasport24 sprostredkuje seniorom rôzne možnosti odpočinku, či rozptýlenia v podobe kultúrneho programu. V spolupráci s promotérom p. Kochanom sa podarilo darovať vyše 380 lístkov na koncert Karla Gotta v Žiline.

http://parasport24.com/2018/04/23/darovanie-380-listkov-na-koncert/ 

ČSOB Bratislava Marathon 2016

Občianske združenie Parasport24 často oslovujú veľké organizácie pri spájaní za dobrú vec, ako tomu bolo aj spojenie s ČSOB maratónom s účasťou cca 10 tisíc ľudí, kde sa zúčastnili aj športovci s telesným postihnutím z nášho združenia a aj takýmto spôsobom ukázali, že hendikep je len ilúzia.

http://parasport24.com/2017/07/05/parasport24-sucastou-csob-maraton-bratislava/