Modulové vzdelávanie

Predstavujeme Vám  podklady k vzdelávacím aktivitám v oblasti rovnosti práv a slobôd, ktoré realizujeme v rámci dopytovo orientovaného projektu Prevencia a eliminácia diskriminácie zdravotne znevýhodnených osôb na Slovensku v operačnom programe Ľudské zdroje.

Dovoľujem si vám – vašim študentom a pedagógom – ponúknuť workshop #STOPDISKRIMINÁCII, v ktorom hovoríme o príčínách diskriminačného konania, histórii a príkladoch dobrej praxe, ale aj o spôsoboch, akými princípy rovnakého zaobchádzania môžu pozitívne vplývať na život jednotlivca a spoločnosti.

Ako fugujú naše workshopy?

Vzdelávacie aktivity sú realizované ako interaktívne zážitkové aktivity, v ktorých sa zaoberáme reálnymi príbehmi ľudí so znevýhodnením, ktorí otvárali cestu k integrácii a inklúzii. S účastníkmi a účastníčkami našich aktivít diskutujeme o javoch a fenoménoch, ktoré sprevádzajú spôsobujú, či prehlbujú znevýhodnené postavenie jednotlivcov, či skupín obyvateľstva. 

Program workshopov je prispôsobený na mieru a naši lektori využívajú pri práci s deťmi a mládežou zážitkové cvičenia, ktoré vychádzajú z mäkkých terapeutických techník, ako sú arteterapia, dramaterapia a danzaterapia.

 • Počet účastníkov a účastníčok na našich aktivitách je minimálne 25, alebo v min. 10-členných skupinách, podľa rozsahu a zamerania vzdelávacej aktivity (dohodou).
 • Workshopy pre Vás pripravíme na mieru (veková kategória účastníkov a účastníčok, celkové trvanie a pod.).
 • V závislosti od Vašich požiadaviek môžeme pripraviť vzdelávacie aktivity na jeden až tri dni

Príklad programu viacdňového workshopu

1. DEŇ 

 • zoznámenie sa s účastníkmi a účastníčkami, predstavenie vzdelávancieho procesu (trvanie cca 45 min.)
 • úvodná diskusia na tému „Rovnosť v inakosti“ (práca v skupinách pod vedením lektorov a lektoriek #stopdiskriminácii) (trvanie cca 120 min.)
 • divadelné predstavenie „neZraniteľní/DAR“ (trvanie cca 75 min.)
 • krátka diskusia po predstavení s účastníkmi a účastníčkami (trvanie cca 30 min.) 
2. DEŇ
 • ranný vzdelávací blok „Zážitkové formy posilňovania komunity“ – práca s kartami Dixit, poradný kruh, kapela, dychové cvičenia (tvanie cca 180 min.)
 • obedná prestávka
 • popoludňajší vzdelávací blok „Živá knižnica – živé príbehy ľudí” (za účasti členov a členiek divadla 123artivist – trvanie cca 150 min.)
3. DEŇ
 • ranný dramaterapeutický blok „Tvorba vlastnej knihy“ – dychové cvičenia, práca s vnútorornou predstavivosťou + arteterapia/ kresba  (trvanie cca 150 min.)
 • obedná prestávka
 • popoludňajšia aktivita – spoločná prezentácia kresieb a dopoludňajších prác (trvanie cca 60 min.)
 • diskusia na tému „Príklady dobrej praxe v oblasti zvyšovania miery rovnosti práv  (trvanie cca 60 min.)

Kto stojí za projektom?

V našom lektorskom tíme pôsobia:   

 • Mgr. Ivana Klimentová, PhD. | sociálna poradkyňa
 • Mgr. Vlasta Paholíková, PhD. | sociálna psychologička
 • Mgr. Ivan Moravčík | detský psychológ
 • Mgr. art. Patrik Krebs | odborník v oblasti dramaterapie
 • Mgr. art. Ľubomír Bukový, ArtD. | odborník v oblasti dramaterapie

Sme presvedčení, že otvorené, kontaktné  vzdelávanie, spájanie ľudí do diskusie a zdieľania skúseností, na ploche, kde žiadna téma nie je tabuizovaná, je dobrou cestou k reflexii a riešeniam.

Ďakujem a prajem pekný deň.