Prihláška

V prípade záujmu o účasť na vzdelávacích aktivitách zameraných na prevenciu a elimináciu diskriminácie znevýhodnených osôb na Slovensku sa môžete prihlásiť vyplnením tejto prihlášky.