Vzdelávacie aktivity

Podprogram 1.1

Prevencia a eliminácia diskriminácie znevýhodnených detí v školských a predškolských zariadeniach

Materské centrum Sovička / Sečovce – komunitná záhrada

Podprogram 2.2

Vzdelávanie detí a mládeže v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie v školských a predškolských zariadeniach

Cirkevná spojená škola / Snina